Værdier

Værdier

RG60’s værdier er en del at dagligdagen blandt personale og beboere.

RG60’s værdier blev defineret i 2013.

De seks værdisætninger er:

• Sammen finder vi konstruktive handlemuligheder

• Vi tager ansvar for egen udvikling

• Vi forholder os ansvarligt og aktivt til aftaler og husets regler

• Vi udfordrer og respekterer det private

• Alle medvirker til, at RG60 er et trygt sted at være

• Vi bidrager alle til at huset fungerer