Hvordan får jeg en plads på RG60?

Hvordan får jeg en plads på RG60?

Hvis du ønsker en plads på RG60, kan du læse mere her:

Inden du tilbydes en plads på RG60, inviteres du til en visitationssamtale. Formålet med visitationssamtalen er at afklare, om du er i målgruppen. Vi vil derfor spørger om din sociale og psykiske situation. Samtalen tager ca. 45 min.

Vil du søge om at få en plads, kan du:

  • Tage kontakt til kommunen, din sagsbehandler eller kontaktperson/mentor, som kan være behjælpelig med at indstille dig til en plads.
  • Du kan kontakte RG60 på tlf. 42 45 60 66 eller 42 45 60 63. Hvis vi ikke har en ledig plads, hjælper vi dig med hvem du kan kontakte, for at blive indstillet til en plads eller hvilke herberger du ellers kan kontakte.